Fundada l’any 1993, Salinera de Cardona SLU es dedica a l’extracció de sal gemma de la mina Les Salines, a l’eix de l’anticlinal de Cardona (Bages), el punt del municipi on es troba la major concentració de mineral.

Hi ha documentació sobre l’extracció de sal gemma del Salí de Cardona des de l’època romana, i hi ha vestigis de l’explotació a cel obert des de fa més de 6.000 anys. L’explotació minera moderna es remunta a principis del segle XX, amb la primera galeria interior del pou del Duc (1902) i, posteriorment, l’extracció de sals potàssiques (1912-1990).

A Salinera de Cardona SLU, tenim com a missió mantenir la tradició minera a la vila de Cardona i vetllar sempre per l’adequació de la nostra activitat a les exigències de l’entorn. De fet, la mina Les Salines es troba ubicada en un espai catalogat com a PEIN (Pla Espais d’Interès Natural), que contribuïm a respectar i consolidar.

Per tot això, Salinera de Cardona SLU col·labora estretament amb el municipi de Cardona, amb les seves institucions i amb empreses veïnes per tal de recuperar el malmès espai natural del Salí de Cardona i, al mateix temps, contribuir a dinamitzar l’activitat econòmica local.

SALINERA DE CARDONA, S.L.
Els Escorials s/n
08261 CARDONA (Barcelona)
Tel. 93 8691871 – Fax 93 8692261
comercial@salineradecardona.com