Salinera de Cardona extreu la sal gemma directament de l’interior de la mina Les Salines, i aquest mineral únicament es sotmet a un procés físic de molturació i classificació per mida del gra.

Tota aquesta sal és comercialitzada sense generar cap refús que s’hagi d’emmagatzemar en runams salins. La nostra activitat, per tant, és totalment sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El nostre és un producte completament natural, ja que no pateix cap procés químic de concentració que alteri les característiques ni les propietats de la sal, dipositada des de fa 40 milions d’anys al subsòl, en l’anomenat Salí de Cardona.

La sal de Les Salines té un contingut mitjà de clorur sòdic del 97% i una humitat inferior al 0,02% en el moment de l’extracció.

Salinera de Cardona disposa del número de registre ESP-08500866 com a fabricant de matèries primeres per a l’alimentació animal.

El nostre producte amb destinació al mercat d’alimentació animal es troba assegurat conforme GMP+FSA.

SALINERA DE CARDONA, S.L.
Els Escorials s/n
08261 CARDONA (Barcelona)
Tel. 93 8691871 – Fax 93 8692261
comercial@salineradecardona.com