vaca

ALIMENTACIÓ ANIMAL

Salinera de Cardona comercialitza i distribueix sal per a l’elaboració de pinsos en les fraccions T-1 (0-1,6 mm) i T-2 (1,6-3,5 mm). 

Producte assegurat conforme GMP+FSA

La nostra sal és molt apreciada en aquest mercat per la seva puresa i molt baixa humitat, que permeten el seu emmagatzematge en sitges i la dosificació amb els sistemes automàtics de què disposen les fàbriques de pinso.

Tant les pedres de sal gemma natural com als blocs minerals de sal premsada amb altres minerals, compleixen amb escreix la reglamentació europea sobre matèries primeres per a l’elaboració de pinso.

Podem subministrar aquest producte a granel, en “big bag” o sacs de 25 Kg, segons les necessitats del client. Igualment, podem servir el producte a destí (a les instal·lacions del client) o en origen (a la nostra planta de Cardona).

Salinera de Cardona comercialitza sal per a l’alimentació animal a Espanya, França, Itàlia i Portugal.

gel

DESGLAÇ DE CARRETERES

Salinera de Cardona comercialitza sal per al desglaç de carreteres en les fraccions T-C i T-S.

La fracció T-C és sal seca (0-6 mm) provinent de la mina de Cardona, i s’utilitza majoritàriament per a les diferents sitges que es troben a peu de carretera.

La fracció T-S és sal semi-humida (0-6 mm), amb una humitat màxima del 2%. Aquesta sal és emprada majoritàriament quan no s’ha de dipositar en sitges, fet que comporta un cost inferior al de la sal seca.

Tant un tipus com l’altre de sal es poden comercialitzar en diferents formats segons sol·liciti el client (granel, Big Bag i sacs de 25 Kg paletitzats), posats en origen o a destí.

fabrica

PROCESSOS INDUSTRIALS

Les fraccions T-1 i T-2 també s’utilitzen en processos industrials com ara el curtit de pells o les foneries d’alumini.

Paral·lelament, produïm la fracció T-3 de 6-12 mm, que s’utilitza majoritàriament en la indústria petroquímica.

Salinera de Cardona produeix, comercialitza i distribueix sal gemma en diferents formats, segons la mida del gra i l’envàs utilitzat.

SALINERA DE CARDONA, S.L.
Els Escorials s/n
08261 CARDONA (Barcelona)
Tel. 93 8691871 – Fax 93 8692261
comercial@salineradecardona.com